Overslaan en naar de inhoud gaan

Procesmanagement

Procesmanagement zorgt voor een constructieve samenwerking tussen publieke en of private organisaties, die bewust elkaars betrokkenheid opzoeken over een bepaald thema. Samen denken zij “over de eigen beheers grenzen” heen en bundelen daarmee hun krachten. Mensen uit de publieke en of private sector worden bij elkaar gebracht en onafhankelijk begeleid. Aangezien de mensen vanuit de samenwerkende organisaties zichzelf namelijk niet vanzelfsprekend zullen organiseren.

Het samenwerken van verschillende organisaties zorgt logischerwijs voor diverse uitgangspunten en belangen. Het is dan ook een utopie wanneer deze op hetzelfde moment allemaal gelijk zijn aan elkaar. Samenwerken vraagt daarom om je eigen ‘pet’ even af te zetten en over je eigen grenzen heen te kijken. Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat je andermans standpunten kan begrijpen en daarmee kunnen ook nieuwe kansrijke inzichten ontstaan. Er vervolgens ernaar handelen is een tweede, veelal schieten partijen weer in hun eigen rol, met hun eigen ‘pet’ weer op.

De procesmanagers van ManEngenius werken constructief en transparant, schuwen het niet om taken, rollen en verantwoordelijkheden te benoemen en naar te handelen. ManEngenius zorgt ervoor dat kennis en ervaringen worden toegepast in de praktijk en wordt gedeeld met de betreffende aangehaakte organisaties rondom een bepaald overkoepelend thema. Daarmee zetten wij ons in als betrouwbare verbinder tussen de organisaties.

In de projecten waar ManEngenius aan werkt of heeft gewerkt, komt de (regionale) onafhankelijke kijk op de werkvelden verkeer en omgeving goed van pas, inclusief de daarbij gepaard gaande ambtelijke- en bestuurlijke werkprocessen en belangen.

Het managen van elkaars betrokkenheid, maar bovenal van de processen binnen de samenwerkingen, is waar het veelal om draait én waar ik energie van krijg. Ook als het even stagneert, want juist dan kan je van extra waarde zijn!

Dick HillenAdviseur Verkeer en Omgeving

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!