Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Nagtzaamstraat

De belangrijkste doelen binnen dit project zijn het vervangen van een gemengd riool door een gescheiden stelsel en het verhogen van de verkeersveiligheid. Verder wordt de wegverharding vervangen en drainage aangelegd. ManEngenius draagt daaraan bij door, ten behoeve van deze herinrichting, in de directe omgeving draagvlak te creëren en te behouden.

Bij de herinrichting staat doorstroming van verkeer en veiligheid voor belanghebbenden centraal. Daarvoor wordt onder andere de ruimte voor fietsers vergroot en de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/u. Daarnaast wordt een hemelwaterafvoer gemaakt, een leiding die ondergronds naast het riool geplaatst wordt. Deze moet ervoor zorgen dat de wateroverlast bij zware regenval minder wordt.
ManEngenius collega Mark Geertman werkt eraan om de projectdoelen te bewerkstelligen. Zijn werkzaamheden omvatten onder andere het informeren van de omgeving. Daarnaast ziet hij toe op factoren omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC-factoren). Ook stemt hij de fasering af met het bereikbaarheidsorgaan van de gemeente Haarlem. Zijn werkzaamheden voert hij uit in samenwerking met een projectleider, omgevingsmanager, uitvoerder en projectcoördinator.

De uitdaging vinden we met name terug in het rekening houden met de omgevingsbelangen en deze af te stemmen op de projectbelangen om zo de beoogde planning te handhaven.

Mark GeertmanOmgevingsmanager

Niet altijd alles volgens plan

Het project werd uitgevoerd in een woonwijk met smalle straten en hoge parkeerdruk. Een eerder gestart project zorgde ervoor dat een buslijn al lange tijd werd omgeleid, waardoor de druk op het behalen van de planning van dit project verder werd opgevoerd.
Dit in combinatie met een wijziging van het ontwerp, omdat de sonderingen de noodzaak daarvan liet zien, maakte het er eveneens niet makkelijker op. Een wijziging van de uitvoeringsmethode en uitloop van de planning was daardoor onvermijdelijk. Om de planning alsnog te behalen werd de fasering daarom aangepast.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!