Overslaan en naar de inhoud gaan

Ins en outs Primavera

Bartel Bosman, adviseur projectbeheersing, deelt in deze blog zijn ervaring over de cursus Oracle Primavera P6 Professional’.

Vorig jaar heeft ManEngenius mij de kans gegeven om de cursus ‘Oracle Primavera P6 Professional’ te volgen. In de basis een training om het programma en de werkwijze daarvan te leren kennen. Tijdens de lessen wordt echter ook aandacht besteed aan de theorie achter het opzetten en vervolgens onderhouden van een gedegen deterministische planning.

Een goede planning begint bij de basis
De eerste dag wordt gelijk duidelijk dat een goede planning begint bij een goede basis. Te beginnen bij een gedegen EPS (Enterprise Project Structure) om de organisatie achter de projecten in kaart te brengen. Op projectniveau moet vervolgens een opzet gemaakt worden van de welbekende WBS (Work Breakdown Structure) zodat de verschillende typen activiteiten en de bijbehorende relaties gestructureerd en overzichtelijk opgebouwd kunnen worden. Ook moet men vooraf nadenken over het opzetten van de te gebruiken kalenders (rekening houdend met bijvoorbeeld bouwvak, wel/niet werken in weekenden, etc.) en de te hanteren planningsmethodiek.

Iconen
Bartel Bosman

Resources, kosten en baselines
Het opbouwen van een gedegen RBS (Resource Breakdown Structure) is tevens een essentieel onderdeel van een goede planning. Hierin wordt het geheel aan beschikbare arbeid, materiaal en grondstoffen in beeld gebracht inclusief de daaraan verbonden kosten. De koppeling van de middelen met de activiteiten van een project geeft niet alleen inzicht in de te maken kosten maar bijvoorbeeld ook in de noodzaak om mens of kapitaal in te huren om een project uit te kunnen voeren.

Zodra een eerste opzet is gemaakt van de planning stelt men een zogeheten baseline vast. De baseline beweegt niet mee met de aan verandering onderhevige planning en geeft ten alle tijden de initieel ingeschatte start- en einddata weer van de activiteiten. Dit geeft na uitvoering van een project (of op eerder gewenste momenten) inzicht over de al dan niet correcte inschatting van doorlooptijden en te gebruiken middelen ten behoeve van toekomstige projecten.

Creëer het gewenste plaatje!
Door middel van het aanbrengen van coderingen op project- en/of activiteitniveau, het creëren van filters en het opslaan van verschillende lay-outs kan de gewenste (management)informatie weergegeven worden.

planning
planning

Van theorie naar praktijk
Als beginnend projectbeheerser heeft de cursus ‘Oracle Primavera P6 Professional’ mijn kennis op het gebied van planningsmanagement een boost gegeven. Mede dankzij de basis die hier is gelegd heb ik succesvol kunnen opereren als planner voor vier clusters binnen Rijkswaterstaat.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!