Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedreven door ervaring

Onze specialisten bieden ondersteuning bij kort- en langlopende projecten, in zowel de private als publieke sector. Dat doen zij in iedere fase van een civiel en/of werktuigbouwkundig project; Van initiatief tot realisatie en beheer.

Dagelijks onderhoud aan civiele constructies gemeente Amsterdam

Beeld: Rijkswaterstaat

Groot variabel onderhoud A9: nieuw asfalt tussen Velsen en knooppunt Raasdorp

ManEngenius ondersteunt Rijkswaterstaat met verkeersmanagement A9

Verkeersmanagement

Gemeente Den Haag maakt kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg in Scheveningen veiliger

Scheveningen is een belangrijk gebied voor Den Haag, zowel om er te wonen, te werken als te recreëren. De gemeente Den Haag is voornemens een ongelijkvloerse kruising te realiseren ter hoogte van de kruising van de Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg in Scheveningen.

Bouw- en woonrijp maken Wickevoort te Cruquius

ManEngenius werkt aan het ontwerpen van Wickevoort om een veilige en prettige leefomgeving te realiseren.

Engineering 3D Modelleren
Beeld: www.saniwijzer.nl

Wijk Hoornes aardgasvrij

Hoornes aardgasvrij is een pilot van de gemeente Katwijk om ervaring op te doen met de energietransitie voor bestaande woonwijken.

Energietransitie

Den Haag klimaatneutraal

De ambitie om een klimaatneutrale stad in 2030 te realiseren vraagt om stevige interventies op strategische, tactisch en operationeel niveau. Er wordt een strategische warmtevisie voor de stad ontwikkeld en wijkenergieplannen, en er worden concrete projecten uitgevoerd.

Energietransitie

Diffuus Lood

De gemeente Zaanstad herkende dat de hoeveelheid lood in de grond een probleem vormt voor de gezondheid van bewoners en startte daarom met het project ‘Zaans Lood’.

Omgevingsmanagement Projectmanagement

2Amsterdam op de Zuidas

ManEngenius draagt bij aan het woonrijp maken van 2Amsterdam: de 'Twin Towers', hartje Zuidas.

Binnenstedelijke infra Engineering Technisch management

Engineeren bij ESI Eurosilo BV

ManEngenius biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van silo's bij ESI Eurosilo BV.

Engineering
De Lekdijk (© Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Dijkversterking Sterke Lekdijk

ManEngenius draagt bij aan het versterken van de Lekdijk, zodat het gebied de komende jaren beter wordt beschermd tegen overstromingen die een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe kan treffen.

Projectbegeleiding

Zonnepark Nieuwegein

Waternet heeft als doelstelling om in 2025 energie neutraal te zijn. Een onderdeel van dit project is een zonnepark in Nieuwegein met 14.000 zonnepanelen.

Energietransitie

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Met het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de waterproblematiek rondom de omgeving.

Projectbeheersing

Groot Onderhoud Vaarwegen

ManEngenius draagt bij aan het groot onderhoud van alle grote zeegaande vaargeulen, zodat onze vaarwegen bevaarbaar blijven.

Projectbeheersing

Herinrichting Nagtzaamstraat

ManEngenius draagt bij aan de herinrichting van de Nagtzaamstraat door in de directe omgeving draagvlak te creëren voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de verbetering van de verkeersveiligheid.

Omgevingsmanagement
Thomas van Aquinostraat, ontworpen tijdens ontwerpfase door © Tauw

Herinrichting Thomas van Aquinostraat

Dit project stond in het teken van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de algehele staat van de wijk in technische zin.

Omgevingsmanagement

Herstructurering kade langs de Boonervliet

Langs de Boonervliet in Maassluis, Zuid-Holland werd de kade opgehoogd en verstevigd, zodat deze in de toekomst bescherming biedt tegen wateroverlast.

Omgevingsmanagement Technisch management

OMARM Provincie Gelderland

In het kader van het project OMARM voor de Provincie Gelderland, ontwikkelt Werner Elias vanuit ManEngenius een nieuwe methodiek voor risicomanagement.

Risicomanagement Assetmanagement

Reconstructie N348/N786 – Traverse Dieren

ManEngenius voerde coördinerende werkzaamheden uit binnen infrastructurele deelprojecten om het gebied rondom station Dieren grondig te verbeteren.

Projectbegeleiding

Rotterdamsebaan voor een beter bereikbaar Den Haag

Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Dat betekent ook meer verkeer, filevorming en sluipverkeer. De toekomstige Rotterdamsebaan inclusief Victory Boogie Woogietunnel moet dit probleem (deels) gaan oplossen.

Procesmanagement
© Facadis

Risicomanagement Provincie Noord-Holland

ManEngenius levert diensten omtrent risicomanagement in het Gebied Midden-Noord waar realisatie- en onderhoudswerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd.

Risicomanagement

Verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidas en Randstad

Er wordt hard gewerkt om de bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad te verbeteren. Onderdeel daarvan is de verbreding van de A10 Zuid.

Omgevingsmanagement Verkeersmanagement
© Beeldbank Rijkswaterstaat

Verbreding A1/A27: Operationeel Verkeersmanagement voor RWS

ManEngenius zorgt er voor Rijkswaterstaat voor dat de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk wordt beperkt tijdens de verbreding en asfaltering van de A27 en A1.

Binnenstedelijke infra Engineering Technisch management

Waarborgen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Rijswijk

ManEngenius draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Rijswijk.

Verkeersmanagement

Wegverbreding A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van SAA

ManEngenius verzorgt het gehele verkeersmanagement voor het grootste infrastructurele project in Nederland, het programma Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA).

Verkeersmanagement

Den Haag maakt kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg in Scheveningen veiliger

Scheveningen is een belangrijk gebied voor Den Haag, zowel om er te wonen, te werken als te recreëren. De gemeente Den Haag is voornemens een ongelijkvloerse kruising te realiseren ter hoogte van de kruising van de Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg in Scheveningen.

Bekend terrein

Onze mensen zijn ervaren en bezitten hun eigen expertise(s); Van Verkeersmanagement tot Machine- en Apparatenbouw.

Bekijk onze expertises

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!