Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnepark Nieuwegein

Energietransitie

Waternet heeft als doelstelling om in 2025 energie neutraal te zijn. Een onderdeel van dit project is een zonnepark in nieuwegein met 14.000 zonnepanelen. Het zonnepark kent een vermogen van 3,8 megawattpiek. Wij hebben hiervoor de elektrotechnische engineering en- uitvoering binnen het team begeleid.

 

De verwachte energieopbrengst van dit project is gemiddeld circa 3.000.000 kWh per jaar. De energie wordt gebruikt voor de installatie(pompen) op Nieuwegein.

Waternet produceert in Nieuwegein ruwwater voor een aantal afnemers met water uit het Lekkanaal. De afnemers zijn Tata Steel, Crown Van Gelder, PWN en Waternet. Tata Steel en Crown Van Gelder gebruiken het water in industriële processen. PWN en Waternet gebruiken het water voor de bereiding van drinkwater. De panelen, die samen als je ze achter elkaar legt een lengte hebben van 22 KM, leveren genoeg stroom voor negenhonderd huishoudens. 

Het meest uitdagende aan dit project was om, de meestal Oost-Europese monteurs, de veiligheid en Nederlandse installatienormen bij te brengen.

Verantwoordelijkheden

Het team waar onze collega's Johan Neeleman en René Onderwater deel van uitmaakten bestond uit projectleiders van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, engineers en toezichthouders van verschillende vakgebieden.

Vanuit ManEngenius zag collega Johan, als elektrotechnisch toezichthouder, erop toe dat Waternet van de opdrachtnemer een installatie zou krijgen die voldeed aan het bestek en de daarbij geldende elektrotechnische normen. Als elektrotechnisch adviseur en toezichthouder had René veel contact met de ontwerpers en de uitvoerders van het project. 

Voor mij, in m'n functie als elektrotechnisch adviseur en toezichthouder, lag de uitdaging bij dit project om de aannemer zover te krijgen dat er een installatie ontworpen en gebouwd zou worden die, behalve aan de wettelijke voorschriften, ook voldeed aan de aanvullende eisen van Waternet.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!