Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegverbreding A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van SAA

Verkeerskunde

ManEngenius verzorgt het gehele verkeersmanagement voor het grootste infrastructurele project in Nederland, het programma Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA). De wegverbreding van de Gaasperdammerweg op de A9 is een belangrijk deelproject binnen het programma.

Balans tussen projectdoel en omgevingsbelangen

De aanleg van de Gaasperdammertunnel moet gaan bijdragen aan de doorstroming, leefbaarheid en reductie van de reistijd. Met ruim drie kilometer aan asfalt wordt het de langste landtunnel van Nederland.
Tegelijkertijd hebben de werkzaamheden een grote impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. Onze taak, of beter gezegd de taak van Niels is om de verkeershinder te beperken tijdens de realisatiefase. Daarvoor worden verkeerskundige vraagstukken en planningen afgestemd met onder andere contracten binnen het programma, aannemende partijen en omgevingspartijen, zoals nood- en hulpdiensten.

Met mijn kennis over verkeer en omgeving zorg ik ervoor dat bij intensieve wegwerkzaamheden de doorstroming voor weggebruikers ruim voldoende blijft, en het draagvlak bij alle interne en externe stakeholders positief wordt, is en blijft.

Niels van den Brink Coördinerend Verkeersmanager
Niels van den Brink

Een grote verscheidenheid aan stakeholders

De complexiteit van dit project komt tot uiting in de bijkomende technische uitdagingen. Deze uitdagingen zorgen ervoor dat veel afstemming nodig is om de infrastructuur beschikbaar te houden, de doorstroming te borgen en de omgeving bereikbaar te houden.
De Gaasperdammertunnel loopt namelijk door het grootste evenementengebied van Nederland, een druk bedrijvengebied en bevindt zich nabij het grootste ziekenhuis van Nederland. Een goede afstemming met deze en andere partijen als de gemeenten Diemen en Amsterdam, RegioRegie, Amstel Business Park enzovoorts is cruciaal voor de realisatie van het project.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!