Overslaan en naar de inhoud gaan
© Facadis

Risicomanagement Provincie Noord-Holland

Projectmanagement

Het Gebied Midden-Noord is in het kader van beheer en onderhoud gescheiden in zeven deelgebieden. Daar worden zowel realisatie- als onderhoudswerkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. ManEngenius levert binnen de verantwoordelijke IPM-teams diensten omtrent risicomanagement.

Voorkomen is beter dan genezen

Onze collega Werner Elias werkt mee aan de diverse projecten in het Gebied Midden-Noord. Hij is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het risicomanagement. Hiervoor is het cruciaal dat het draagvlak behouden en versterkt wordt, zodat het risicomanagement voldoende meerwaarde biedt bij het behalen van de projectdoelstellingen. Deze doelstellingen variëren per project, evenals de scope van de projecten.

Een aantal belangrijke activiteiten die horen bij het uit te voeren werk zijn onder andere het: actualiseren van risicodossiers die gebaseerd zijn op de RISMAN-methode, afstemmen van actuele risico’s met IPM-rolhouders en belanghebbenden, ontwikkelen en implementeren van standaard kans- en gevolgklassen, opvolgen van beheersmaatregelen, en het geven van adviezen omtrent SCB en omtrent de implementatie van de reguliere werkwijze van risicomanagement binnen de processen van Assetmanagement (ISO 55001) en Kwaliteitsmanagement (ISO 9001).
 

Het gebied Midden-Noord
Het gebied Midden-Noord

Werner geeft een goede invulling aan het risicomanagement voor het gebiedscontract Midden-Noord en voor de diverse projecten die binnen het gebied in voorbereiding en uitvoering zijn. Zijn systematische aanpak heeft goed geholpen om de aanwezige, maar nog niet benoemde, risico’s in kaart te brengen en expliciet te maken. Zowel voor het Assetmanagement risicodossier als voor het gebiedscontract en de uitvoeringsprojecten.

Tino van der Giesen Projectmanager Provincie Noord-Holland
Tino van der Giesen

De uitdaging aangaan met een gevarieerd team

De projecten van Gebied Midden-Noord worden door IPM-teams uitgevoerd. Per project variëren deze teams in samenstelling, met uitzondering van de drie adviseurs op het gebied van projectbeheersing (Planning, Control en Risico). Zij, waaronder Werner, zijn betrokken bij alle projecten binnen het gebied om integraliteit en uniformiteit van projectbeheersing binnen het volledige gebied te borgen.
Door de grote verscheidenheid en het aantal betrokken IPM-teamleden is het leveren van maatwerk per project en persoon de grootste uitdaging. Het is daarom van belang de uniformiteit en betrouwbaarheid niet uit het oog te verliezen.
 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!