Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Projectbeheersing

De Maas, de rivier die door het gebied Ooijen-Wanssum stroomt, richtte veel schade aan toen het eind jaren 90 overstroomde. Om de waterproblematiek op te vangen zijn destijds tijdelijke maatregelen getroffen. Met het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor het probleem. Het is een integraal project waarbij betrokken (semi)overheidsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg) binnen beschikbare tijd en een vastgesteld budget een breed scala aan maatregelen en oplossingen moeten realiseren.

Recht op het doel af

De (deel)projecten, die worden uitgevoerd als onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, hebben als voornaamste doel om tijdig voldoende hoogwaterveiligheid te bieden. Dit wordt gecombineerd met (deel)projecten in het kader van de ontwikkeling van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid in Wanssum en het bieden van (fysieke en planologische) ruimte voor economische ontwikkelingen.

Het is aan ManEngenius, en specifiek aan Werner Elias, om ervoor te zorgen dat het risicomanagement op een effectieve en efficiënte wijze wordt uitgevoerd en voldoende meerwaarde biedt aan de beheersing van het project. Het is daarbij van belang dat het draagvlak voor risicomanagement vanuit de betrokken teamleden wordt behouden en wordt versterkt. De werkzaamheden moeten daarbij voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde kaders die benadrukken dat projectbeheersing moet voldoen aan de criteria die tijdens diverse ‘Gate Reviews’ worden getoetst.

Adequaat risicomanagement (als onderdeel van Systeemgerichte Contractbeheersing) is van eminent belang in een complex en integraal project zoals deze. Werner vervult daarin een cruciale rol en houdt het IPM-team in de rol van Opdrachtgever scherp op het benoemen van de risico’s en zeker op de werking van de mitigerende maatregelen.

Bert Schmitz Technisch Adviseur
Bert Schmitz

De grootste uitdaging

Het project combineert natte met droge infrastructuur, bereikbaarheid en bedrijvigheid met leefbaarheid en veiligheid. Dit alles vindt plaats onder toeziend oog van de omgeving die vanaf het begin van het project wordt betrokken bij het proces.
De grootste uitdaging schuilt in dit laatste. Het verenigen van alle spelende belangen, eisen en wensen om tot een resultaat naar ieders tevredenheid te komen is minstens net zo belangrijk als het behalen van de interne doelen. 

Werken binnen een IPM-team

Werner is onderdeel van een IPM-team, waarbij de rollen van Projectdirecteur en Manager Projectbeheersing worden ingevuld vanuit de betrokken (semi)overheidsorganisaties.
Zijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het actualiseren van het op de RISMAN-methode gebaseerde risicodossier, het plannen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinaire risicosessies, en het geven van adviezen omtrent de interpretatie van de uitkomsten uit Monte-Carlo-analyses (onderdeel van de SSK-raming en PPI-planning).

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!