Overslaan en naar de inhoud gaan

Groot Onderhoud Vaarwegen

Projectbeheersing

Om ervoor te zorgen dat onze vaarwegen bevaarbaar blijven moeten deze, net als het wegennetwerk, goed onderhouden worden. ManEngenius werkt aan dit doel voor alle grote (zoute) zeegaande vaargeulen in Nederland. Een belangrijke klus waar een aantal van onze experts, waaronder Corneel Bosman, aan bijdragen door een deel van de projectbeheersingsproducten te verzorgen.

De inzet van Corneel Bosman komt tot uiting in twee belangrijke verantwoordelijkheden. Enerzijds treedt hij op als coördinator tussen de Manager Projectbeheersing (MPB) van Rijkswaterstaat en het team van ManEngenius dat invulling geeft aan de producten. Door wekelijks overleg te voeren en maandelijks vooruit te blikken op wat er komen gaat stemt hij diverse zaken af met de MPB, waaronder de benodigde capaciteit van het ManEngenius team.
Daarnaast levert hij producten omtrent risico- en kwaliteitsmanagement, daarvoor bewaakt hij de voortgang tot oplevering van de producten.

Producten worden vaak nauw geïnterpreteerd, men mist hierdoor een stuk aansluiting bij het project en een stuk flexibiliteit om in te spelen op behoeftes. Onze aanpak is erop gericht om in de geest van de producten te handelen. We kunnen niet alles oppakken, maar komen er vaak samen (met de opdrachtgever) wel uit.

Corneel Bosman Adviseur Projectbeheersing
Corneel Bosman

Efficiënt werken

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met - onder andere – Maarten Douwstra en Jasper van der Burg, beide ManEngenius experts. Doordat zij als collega's eerder samenwerkte weten ze efficiënt te schakelen. Dit komt ten goede van het uitvoeren van hun werkzaamheden als integrale projectbeheersers.

Balans is key

De opdracht gaat om het leveren van producten, oftewel werken binnen een nauw afgebakend werkgebied tegen een vooraf bepaalde prijs. 
Enerzijds betekent dat duidelijkheid, anderzijds beperkt dit de mogelijkheid om in te kunnen spelen op wensen en behoeften die gedurende de uitvoering boven tafel komen.
Het creëren waarborgen van de balans tussen de gemaakte afspraken en de wensen van de opdrachtgever is daarmee dan ook de belangrijkste uitdaging.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!