Overslaan en naar de inhoud gaan
Beeld: www.saniwijzer.nl

Wijk Hoornes aardgasvrij

Energietransitie

Hoornes aardgasvrij is een pilot van de gemeente Katwijk om ervaring op te doen met de energietransitie voor bestaande woonwijken. Hoornes is de eerste wijk waar aardgas als energiebron vervalt en wordt vervangen door aquathermie (TEO en TEA). TEO= thermische energie uit oppervlaktewater, TEA= thermische energie uit afvalwater oftewel riothermie.

Behalve met de voorbereiding van een nieuwe wijk waarin geen rol is weggelegd voor aardgas en daarvoor in de plaats thermische energie opgewekt wordt uit de koeling van drinkwatertransportleidingen (TED*), is er nog niet eerder een project gestart voor de toepassing van aquathermie in een andere woonwijk. 

Het team voor dit project bestaat uit een kernteam en een technisch team. Rex Jonathans van ManEngenius is, naast het meedenken over de techniek die ingezet moet worden om warmte in de woonwijk te distribueren, verantwoordelijk voor het behartigen van het belang van Rioleringsbeheer ten aanzien van de overige stakeholders.   

De aanpak

De intentie is om de wijk integraal aan te pakken, zowel sociaal-maatschappelijk als het revitaliseren van de openbare ruimte, waarbij het afkoppelen van regenwater een deelproject is. In de wijk Hoornes wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van centraal opgestelde warmtepompen die warmte onttrekken aan oppervlaktewater en/of afvalwater.

Middels een leidingnet wordt de warmte naar de woningen getransporteerd. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om koude te leveren in de zomer. Om temperatuurschommelingen op te vangen worden er in het distributienet voor warmte en koude ook een aantal WKO-stations opgenomen. Warmtepompen hebben een energievraag.

Om in de toekomst genoeg elektriciteit te kunnen leveren voor die warmtepompen en de toenemende elektriciteitsbehoefte voor huishoudens en elektrische auto’s, zal ook het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden. De uitdaging ligt voor dit project in het regisseren van de realisatie, waarbij de ruimte in de ondergrond optimaal benut wordt. Ook hebben wij in het technisch team als één van de eerste acties afgesproken dat wij het hele proces nauwkeurig vast zullen leggen. Denk daarbij aan de keuzes die wij in de voorbereiding maken en de rekenkundige onderbouwing daarvan, zodat we voor start van de volgende woonwijk van dit project kunnen leren.

​​​​​Projectteam

Het team zal bestaan uit een kernteam en een technisch team. Rex zit in het technisch team samen met een nutsleidingen beheerder, externe technisch adviseurs en een omgevingsmanager.

Zijn belangrijkste dagelijkse werkzaamheden zijn het aanleveren van data vanuit het rioolbeheersysteem voor toepassing van TEA*. Plus het afstemmen met beheerders van overige disciplines in de openbare ruimte om tot een integrale aanpak te komen.

Ik ben aangeschoven als vertegenwoordiger van het Rioolbeheer. De keuze is op mij gevallen omdat ik al voor Projectlocatie Valkenburg (PLV), de ontwikkeling van het voormalig marine vliegkamp, participeer in het duurzaamheidsoverleg, bestaande uit de thema’s warmte, energie en “nieuwe sanitatie”. Daarnaast heb ik ervaring met de aanleg van warmtenetten in de gemeente Ede, waarbij organisch afval van plaatselijke herkomst in biomassacentrales verbrand wordt voor warmte. Ik krijg positieve feedback op m'n kennis en ideeën.

Rex Jonathans
Rex Jonathans

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!