Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstructurering kade langs de Boonervliet

Omgevingsmanagement Technisch management

Langs de Boonervliet in Maassluis, Zuid-Holland werd de kade opgehoogd en verstevigd, zodat deze in de toekomst bescherming biedt tegen wateroverlast. Ander doel was om illegale steigers uit de Boonervliet te verwijderen en in de toekomst te weren. Om dit doel te bereiken werden bewoners, visverenigingen, en de eigenaren van de steigers en boten werden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Data is key

ManEngenius was in de verkenningsfase verantwoordelijk voor het inventariseren van bestaande data, het verzamelen van aanvullende data en het beoordelen van deze gegevens. Onze Technisch Adviseur, Martijn Ridder werd ingezet om deze klus op zich te nemen. Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen en –effecten.
Tijdens de planstudiefase overlegde Martijn regelmatig met de Omgevingsmanager van het project om de wensen vanuit de omgeving te vertalen naar technische eisen. Deze werden ontwikkeld conform het beleid van het Hoogheemraadschap Delfland en conform de normen omtrent waterveiligheid.

Met mensen werken is altijd maatwerk. Iedereen is anders. Gelukkig maar.

Martijn Ridder Technisch Adviseur
Martijn Ridder

De uitdaging in het samenwerken

Als Technisch Adviseur was Martijn verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng binnen het project. Zijn werk voerde hij uit in samenwerking met een compleet IPM-team uit. Deze bestond uit een Projectmanager, Manager projectbeheersing, Omgevingsmanager, Technisch Manager en een Contractmanager.
"Hoe krijg je op een zo efficiënt mogelijke manier de benodigde gegevens beschikbaar, door zo min mogelijk weerstand te creëren bij de omgeving en samenwerkingspartners?". Dat was de belangrijkste vraag bij het intern samenwerken en samenwerken met externe stakeholders.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!