Overslaan en naar de inhoud gaan
Ivo Vermeulen

Werken aan het ruimtelijke domein

De rode draad van Ivo zijn carrière is het ruimtelijke domein, zowel het landelijk- als het stedelijk gebied. Na de opleiding Plattelandsvernieuwing in Delft heeft hij Planologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In 2008 is hij in Den Haag neergestreken.

‘Ik woon en werk in een stad met alle voorzieningen voorhanden. Mijn man en ik houden van die nabijheid en als we willen, zijn we zo op het strand of in een bos, park of landgoed. Ik ben graag buiten. Op zaterdag loop ik hard met een sportvereniging in het Zuiderpark. ‘Met allerlei opdrachten tussendoor beweeg je op een ochtend toch zo’n tien kilometer’, aldus Ivo. ‘Het dagelijks leven in Den Haag is heerlijk. De stad ontwikkelt door en is nooit af. Eigenlijk geldt dat voor heel Nederland en daarom vind ik werken aan het ruimtelijk domein zo ontzettend leuk. Bij mijn andere opdracht voor de provincie Noord-Holland werk ik als regisseur van de bestuurlijke overleggen over de opgaven in het landelijk gebied waaronder de stikstofaanpak. Indirect draag ik daardoor ook mee aan een mooiere leefomgeving.’

ManEngenius

Je bent ruim 10 jaar via ManEngenius aan het werk, vertel eens. ‘Als projectsecretaris en adviseur omgevingsmanagement ben ik bij het project Rotterdamsebaan betrokken geweest vanaf de planvorming tot en met de realisatie en oplevering. Een mooi project en een geweldige leerschool voor mijzelf. Maar ManEngenius is ook gewoon een erg fijne werkgever om voor te werken. Het is een betrokken organisatie waar je als individu centraal staat. Je kunt ervoor kiezen om op afstand te functioneren, maar bij vragen of behoefte aan gezelligheid is er een brede achterban. En het grote netwerk is prettig. Zo kom ik ook aan mijn functie bij de provincie Noord-Holland die ik sinds anderhalf jaar vervul. Aan de bestuurlijke tafels zitten vertegenwoordigers van allerlei sectoren en belangenorganisaties zoals zeehavens, industrie, landbouw, mobiliteit, natuurbeheer en de bouw. Dit onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning. De regietafel functioneert als klankbord voor elkaars belangen en ideeën. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten een besluit, maar via dergelijke tafels hebben de stakeholders een directe betrokkenheid bij de stikstofaanpak. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren want er staat veel op het spel. We moeten keuzes maken over bijvoorbeeld onze voedsel- en energievoorziening en hoe wij de schaarse ruimte van Nederland beter kunnen inrichten.’ 


Participatie en het bestuurlijke traject 

Ivo geeft aan dat de ontwikkeling van Nederland momenteel wordt geremd door onder meer de energietransitie, stikstofproblematiek en het veranderende klimaat. ‘Veel hangt af van de staat van de natuur. Die bevindt zich veelal in het landelijk gebied, maar vergeet ook de stadsnatuur niet. Gezien mijn opleidingen vind ik de voorbereidingsfase over het algemeen het meest interessant. Het afstemmen en met elkaar zoeken naar de juiste belangenafweging. Het is mijn rol om, naast het regelen van bestuurlijke stukken en het regisseren van overleggen, de rust te bewaren en piketpalen te slaan.’ Ivo treedt niet graag op de voorgrond, maar wil wel dicht bij de bron staan. ‘Ik houd van tempo en vooruitgang. Besluiteloosheid vind ik soms lastig. Wanneer ik merk dat de voortgang stagneert dan doe ik voorstellen om zaken concreet te maken met als doel gezamenlijk vooruit te komen. Dat kan ook een tussenstap zijn. Ik werk het liefst intensief samen met een andere omgevings-, project-of programmamanager. Doordat ik deel uitmaak van het managementteam en aanwezig ben bij veel overleggen ben ik goed op de hoogte van wat er speelt bij collega’s.’ 


 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!