Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidas en Randstad

Omgevingsmanagement Verkeerskunde

Er wordt hard gewerkt om de bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad te verbeteren. Onderdeel daarvan is de verbreding van de A10 Zuid. Tussen de knooppunten de Nieuwe meer en Amstel komen er twee rijstroken bij, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt gescheiden. Dit toekomstbeeld is er één om naar uit te kijken, maar daar moeten de weggebruikers van vandaag zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de realisatiefase zorgt ManEngenius er daarom voor dat de bereikbaarheid van de Zuidas en metropoolregio Amsterdam gewaarborgd blijft.

Een goed begin is het halve werk

In de voorbereidingsfase ontwikkelde ManEngenius de bereikbaarheidsstrategie voor Zuidasdok. Daarna kwam er een hinderopgave, werd er een vertaling gemaakt naar een concrete bereikbaarheidsaanpak en is er een Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)/Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) rekenmodel ontwikkeld voor het beperken van de verkeershinder.
Tijdens de realisatiefase van het project wordt de bereikbaarheid bepaald door de planning en coördinatie van de werkzaamheden. Om de doorstroming te kunnen waarborgen is het ook van belang raakvlakken met andere projecten, stakeholders en evenementen te beheersen.

Niels van den Brink is als Verkeersmanager verantwoordelijk voor de coördinatie van werkzaamheden. Daarnaast toetst en beoordeelt hij verkeersplannen, voert hij verkeersonderzoek uit en draagt hij zorg voor de monitoring van de bereikbaarheid.
De andere teamleden zijn een Operationeel Verkeersmanager en een Coördinator Monitoring & Evaluatie, en maken eveneens onderdeel uit van de ManEngenius familie.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!