Overslaan en naar de inhoud gaan
© Beeldbank Rijkswaterstaat

Verbreding A1/A27: Operationeel Verkeersmanagement voor RWS

Technisch management

De verbreding en asfaltering van de A27 en A1 was noodzakelijk om het aantal files te verminderen. Belangrijke werkzaamheden die tegelijkertijd ook voor tijdelijk oponthoud zorgen. Tijdens dit project hadden wij als doel de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker. Uiteraard zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. ManEngenius collega Rogier van Drunen werkte mee aan dit project.

ManEngenius was onder andere hoofdverantwoordelijk voor het verkeersmanagement, waarbij Rogier er in de voorbereiding voor zorgde dat de uitvoering volgens afspraken en planning verliep. Daarvoor werd intensief contact onderhouden met de aannemer om ervoor te zorgen dat de planning werd nageleefd en afgestemd met andere projecten en in hoeverre eventuele afwijkingen pasten binnen het grotere plaatje.
In de uitvoeringsfase werd nagelopen in hoeverre de verkeersmaatregelen ook daadwerkelijk resulteerde in de verwachte hinder en bij een afwijking werden de oorzaken achterhaald en beoordeeld.
 

© ProcessMinded
© ProcessMinded

Rogier pakte ook het Operationeel Verkeersmanagement op, waarbij de nadruk lag op de doorstroming en de veiligheid. Het netwerk moest als onderdeel daarvan te allen tijden bedienbaar blijven. Dit hield in dat alle partijen op de hoogte waren van zaken als afsluitingen, omleidingen en hoe het tijdelijke systeem gehanteerd diende te worden.
Heldere communicatie was hierbij cruciaal, daarom werden de belangrijkste communicatielijnen voor alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt. Verder controleerden we of de verkeersmaatregelen van de aannemer resulteerden in de verwachte hinder en werd - waar nodig - ingegrepen. Na de oplevering werd ervoor gezorgd dat het duidelijk was hoe de nieuwe infra/systemen bediend moesten worden. 

 

 

 

Dit was een uniek project waar we gedurende de uitvoering de doorstroming wisten te verbeteren, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen of hinder te veroorzaken voor de omgeving. Het doel is bereikt met gedreven mensen uit verschillende teams. Ieder team met een eigen expertise, maar een gemeenschappelijk belang: het project zo efficiënt en veilig mogelijk laten verlopen.

Rogier van Drunen

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!