Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotterdamsebaan voor een beter bereikbaar Den Haag

Verkeerskunde

Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven, en dat betekent dus ook meer verkeer. Den Haag is daarbij grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12). Het gevolg: dagelijkse filevorming en bijbehorende sluipverkeer door Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De toekomstige Rotterdamsebaan zal het rijkswegennet (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar verbinden. Deze nieuwe 4 kilometer lange autoweg, inclusief Victory Boogie Woogietunnel moet dit probleem (deels) gaan oplossen.

Meer dan een weg alleen

De Rotterdamsebaan wordt aan de kant Vlietzone landschappelijk ingepast met het Molenvlietpark. Dit gebied wordt tevens zodanig ingericht dat het bij hevige regenval grote hoeveelheden water kan opvangen. Aan de andere kant, in de Binckhorst, wordt de nieuwe weg aangesloten op het bestaande stedelijke wegennet.
Daarnaast komt er een snelle en comfortabele fietsroute van Ypenburg naar het centrum van Den Haag: het Trekfietstracé. Een groot deel daarvan is al aangelegd, wij werken mee aan het missende puzzelstukje: een fietsviaduct over de A4. Ook komt er een fietspad vanaf het viaduct naar de Westvlietweg voor een veilige oversteek.
De Rotterdamsebaan en het Trekfietstracé worden in 2020 in gebruik genomen.

Wij zijn erg tevreden over de nette voorbereiding van overleggen en de eenduidige vorm waarmee de voortgang periodiek wordt gerapporteerd. De inbreng van Ivo draagt bij aan het behalen van de projectdoelen.”

Paul Janssen Projectdirecteur Rotterdamsebaan
Paul Janssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Vermeulen: Een organisatorische duizendpoot

De samenstelling van het team is geïnspireerd door het IPM-model waarin Ivo Vermeulen fungeert als projectsecretaris. Hij is verantwoordelijk voor een tijdige en kwalitatief goede besluitvorming over de projecten binnen Den Haag. Ook verzorgt hij de (schriftelijke) informatievoorziening richting de betrokken overheden. Enerzijds zijn er relaties in het kader van de verleende subsidies (o.a. Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Anderzijds zijn er relaties met het bevoegd gezag en de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Daarnaast denkt Ivo op strategisch niveau mee over actuele onderwerpen omtrent omgevingsmanagement, projectmanagement, en -beheersing.

Complexiteit maakt de uitdaging

De Rotterdamsebaan is een omvangrijk en complex project. De binnenstedelijke ligging zorgt er bijvoorbeeld voor dat er veel stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn. Denk daarbij aan bewoners ondernemers, verschillende overheden, en andere organisaties en verenigingen.
De complexiteit komt daarnaast ook tot uiting in de techniek die wordt toegepast bij onder andere het boren van een nieuwe tunnel en het creëren van diverse onderdoorgangen. 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!