Overslaan en naar de inhoud gaan

Footprint eerste halfjaar 2023

Het afgelopen jaar zijn wij weer actief bezig geweest met het in kaart brengen van onze CO2-footprint met als doel deze te reduceren. Of ons dat gelukt is, kun je zien in bijgevoegde inforgraphic. 

Waarom willen we ook alweer reduceren? 

Allereerst om te proberen de planeet minder te belasten, maar zeker ook omdat het van invloed is/kan zijn bij (toekomstige) tenders. Één van de verplichte onderdelen bij dit systeem is meten, weten en verbeteren. Daarom delen wij elk halfjaar een update over de CO2 reductie-inspanningen en onze resultaten. Hiermee willen we informeren en ook de betrokkenheid, bewustwording en motivatie stimuleren. 

Hoe staan wij er voor

In de eerste helft van 2023 is de CO2-uitstoot t.o.v. de eerste helft van 2020, 2021 en 2022 in absolute zin gestegen. Wij meten de voortgang op onze doelstellingen gerelateerd aan onze omzet en FTE. Gerelateerd aan omzet stoten wij minder CO2 uit in 2023 dan in 2022 in dezelfde periode en gerelateerd aan FTE meer. Wij hebben sinds 2023 geen dieselvoertuigen meer in het wagenpark, dat gaat dus de goede kant op! Maar we zien wel een stijging in het benzine- en elektriciteitsverbruik van het wagenpark. Onze collega Fred Doodeman is begonnen aan een mobiliteitsbudget en heeft daar enorm veel plezier in, maar in relatie tot CO2 ook een enorme reductie gerealiseerd, terwijl hij al met een elektrische auto reed.  

Waar moet ManEngenius op letten


Onze grootste CO2-uitstoot zit in ons wagenpark. Samen moeten we dit omlaag brengen om onze doelstelling te behalen. Wees bewust van je reisgedrag, reis af en toe samen, en kijk eens of je ook met ander vervoer kan dan de auto. Houd je aan de maximum snelheid en laat de auto niet onnodig draaien. Check ook regelmatig je bandenspanning, zoals wij voor je deden bij de nieuwjaarsreceptie in 2023.

Wil jij meer weten over CO2 reductie?


Wij nemen deel aan de evenementen van Stichting Positieve Impact (voorheen Stichting Nederland CO2 Neutraal) om kennis uit te wisselen met andere organisaties over CO2-reductie. Meer lezen over deze stichting kan hier. Deelnemen aan deze sessie is voor alle collega's mogelijk.  “Samen kunnen we meer” bijdragen aan CO2 reductie en bewustwording.  Wij kunnen elkaar aanvullen met verschillende vaardigheden, perspectieven en ideeën, wat kan leiden tot innovatie, efficiëntie en synergie.

Samenwerking aan energietransitie

ManEngenius is een van de drie partijen die een rol gaat spelen in het landelijke netwerk van Connectr. 

Connectr is een landelijke organisatie die zich richt op het versnellen van innovaties in de energietransitie. Ze hebben een Innovatieprogramma en Innovatielab, bieden gedeelde faciliteiten en organiseren maandelijkse kennis-deelsessies. Hun focusgebieden omvatten energieopwekking, transport, distributie, opslag, en zakelijke modellen rond laadinfrastructuur. Ze streven naar impact op de energietransitie en de economie, en verbinden 'Human Capital' met techniek. Connectr organiseert goed bezochte maandelijkse kennis-deelsessies, waar ManEngenius vertegenwoordigd is.

Connectr focust op drie sleuteltechnologieën


•    Elektrische Energietechniek - De opwekking, transport en distributie van elektrische energie
•    Elektrochemische Energieopslag - Opslag van elektrische energie in chemische energie
•    Duurzame aandrijfsystemen - Stationaire en mobiele aandrijvingen met nul of zeer lage emissies

En het ecosysteem van business modellen om deze technologieën heen.

De rol ManEngenius

De rol die ManEngenius gaat spelen, is het vinden en verbinden van experts en talenten in het landelijk netwerk van organisaties in de laadinfrastructuur. Voorzichtige inschattingen betreffen circa 300 vacatures bij zo’n 20 bedrijven in de komende 1,5 a 3 jaar. Daarnaast zet ManEngenius de opgedane kennis in richting de huidige collega’s, relaties en opdrachtgevers.

Wil jij ook een rol in dit energieke werkveld? Neem dan contact op met onze projectmanager Melle Ketting.


 

 

 

Beeld: Galeanu Mihai

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!