Overslaan en naar de inhoud gaan

ManEngenius geslaagd voor jaarlijkse audit CO2 prestatieladder niveau 5

Wij vertalen onze duurzaamheidsambities naar een stabiele lange termijn doelstelling wat vraagt om een verankering in onze dienstverlening. Het gebruiken van een instrument als de CO2-prestatieladder draagt hieraan bij. Zo wordt het bewustzijn vergroot en is de scherpte op het verduurzamen van de fysieke leefomgeving volop aanwezig. De komende jaren willen we in de basis onze mentaliteit op duurzaamheid binnen fysieke projecten laten vertalen naar de bedrijfshandelingen.

Sinds 17 december 2021 is ManEngenius in het bezit van haar CO2-BEWUST Certificaat niveau 5. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Niveau 5 is het hoogste niveau die te behalen is op de CO2 Prestatieladder. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Op 29 november 2022 is ManEngenius geslaagd voor haar jaarlijkse audit van de CO2 prestatieladder niveau 5.

De sterke punten die tijdens de audit naar voren kwamen zijn;

  • Een compact maar effectief managementsysteem
  • Goede weergave op de website middels infographics
  • Gemotiveerd om CO2 te reduceren in projecten, waar collega’s werkzaam zijn

 

Er zijn tijdens de audit geen verbeterpunten geconstateerd. Wij zijn erg blij met dit resultaat!

Wil jij meer weten over ManEngenius en haar CO2 Beleid, lees dan hier verder https://manengenius.nl/co2-beleid

De komende jaren willen we als ManEngenius onze opgedane kennis van duurzaamheid, binnen fysieke projecten, verder doorvoeren in onze organisatie. Naast het verduurzamen van onze eigen organisatie willen we ook een rol spelen bij het integreren van duurzaamheid in de keten door in gesprek te gaan met onze ketenpartners om hen te motiveren en te ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken. Wij zijn voornemens om daar een voortrekkersrol in te gaan spelen.

Op de website van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) kun je onze ketenanalyse “ De verankering van duurzaamheid in de keten” inzien. https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/ManEngenius_B_V

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Lesley Commelter via lcommelter@manengenius.nl of op 023-5670050.

CO2

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!