Overslaan en naar de inhoud gaan

We voldoen weer aan de NEN 4400-1 norm!

ME

Elke dag beter worden, om goed te blijven. Dat is ons credo en werpt zijn vruchten af.

Na de halfjaarlijkse inspectie zijn we er namelijk wederom in geslaagd om te voldoen aan de NEN 4400-1 norm.
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, we nemen de ontvangen feedback dan ook mee naar de volgende audit.

Wat is de NEN 4400-1 norm?
De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt bij welke bedrijven aan de NEN 4400-1 norm voldoen, het SNA-keurmerk is aantoonbaar bewijs van het voldoen aan deze norm. Dit keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk is ontwikkeld om de risico's van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd en beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid (NEN 4400-1), te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Op de website van de Stichting Normering Arbeid wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Zo staat ook ManEngenius met trots in dit lijstje!

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!