Overslaan en naar de inhoud gaan

Dijkversterking en natuurgebied voor Texel in gebruik genomen

Prins Hendrikzanddijk

Elke zes jaar worden waterkeringen getoetst aan de wettelijk bepaalde veiligheidsregels en normeringen. Nadat in 2006 werd geconstateerd dat de Prins Hendrikdijk aan de Waddenzee zijde niet meer voldeed aan de gestelde eisen, zijn er plannen gemaakt voor de komst van een nieuwe waterkering: de Prins Hendrikzanddijk. 

Het eiland Texel is inmiddels een bijzonder natuurgebied rijker. Onlangs is de nieuwe Prins Hendrikzanddijk met een uniek zandig natuurgebied van 200 hectare inclusief duinen en kwelders, wandel- en fietspaden én een uitkijkpunt, officieel in gebruik genomen en deltaproof verklaard door deltacommissaris Peter Glas.

Onze collega Robin Witkamp heeft als contractmanager de gehele aanbesteding van dit mooie project mogen begeleiden.

Hij was verantwoordelijk voor het opstellen van het contract en de bijlagen en voor het begeleiden en aansturen van het contractteam en de opdrachtnemer. De bijhorende toetsen zijn op basis van het risicodossier uitgevoerd door middel van SCB, systeem gerichte contractbeheersing. Om het geheel uiteindelijk over te dragen aan de staande organisatie van het waterschap.

De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van het Natura2000-gebied de Waddenzee en draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden. De nieuwe zanddijk is zo geconstrueerd dat het snel verhoogd kan worden door “alleen” het storten van extra zand. Zo is de dijk een toekomstbestendige oplossing. Bij zeespiegelstijgingen kan het gebied namelijk makkelijk meegroeien.

De Prins Hendrikzanddijk was onderdeel van de planning van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin staat hoe meer dan 1.100 kilometer aan Nederlandse dijken en 256 sluizen toekomstbestendig worden gemaakt. Om de Nederlandse dijken de komende jaren aan de nieuwe waterveiligheidsnormen te laten voldoen werd maar liefst 7,4 miljard euro uitgetrokken om de Nederlandse dijken de komende jaren aan de nieuwe waterveiligheidsnormen te laten voldoen.

De aanbesteding van dit contract was een openbare aanbesteding door middel van dialooggesprekken. De toegepaste contractvorm is een design en Construct met een 5 jarige onderhoudstermijn op basis van de UAV-GC (geïntegreerde contracten).

Maandag 14 oktober a.s. wordt het laatste gedeelte van de versterkte dijken langs de Waddenkust opgeleverd. 

Benieuwd naar een impressie? Klik hier.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!