Overslaan en naar de inhoud gaan

Het gedoe met kabels en leidingen bij de aanleg van waterkeringen

lezing

Nisa Nurmohamed, Adviseur Waterveiligheid gaf ons inzicht in de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L). Dit is een innovatieproject dat wordt uitgevoerd binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe normering voor de waterveiligheid, die vanaf 1 januari 2017 geldt. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken daarom samen aan de aanleg van nieuwe veilige dijken. 
Uit vrijwel elk risicodossier blijkt dat het verleggen van kabels en leidingen bij deze dijkversterkingsprojecten een groot risico vormt op aanvullende kosten en vertragingen. Binnen het HWBP is daarom in 2017 de POV K&L gestart met als belangrijkste doel om de risico’s te minimaliseren en zo de gezamenlijk een oplossing te vinden voor het het ‘gedoe’ met kabels & leidingen in dijkprojecten.

De kernboodschap daarbij werd:
Het verbinden van de werelden van waterkeringbeheerders en netbeheerders om samen kabels & leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen in waterkeringen en bij dijkversterkingen tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Innovaties binnen het project
De eerste procesinnovatie was het toelaten van niet-waterkeringbeheerders in de stuurgroep van het project, zoals de algemeen directeur van waterleidingbedrijf PWN, een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en de voorzitter van het Platform Netbeheerders.

De werkwijze  van de POV K&L kenmerkt zich door vraaggestuurd te werken, dit betekent dat de behoefte uit de praktijk leidend is voor de activiteiten die we uitvoeren. Vanuit een knelpunt in de (uitvoerings)projecten samengewerkt met de betrokkenen aan een innovatieve oplossing. Ook wordt nieuwe kennis ontwikkeld, zoals het Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen (K&L). Dit is een nog conceptuele rekenmethodiek die door Rijkswaterstaat, Deltares en de POV K&L tot stand is gekomen. 
Deze methodiek is speciaal ontworpen voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen met kabels en leidingen volgens de nieuwe normering en brengt overstromingskansen in kaart. Vanuit de POV K&L testen we het Veiligheidsraamwerk K&L in dijkversterkingsprojecten.

Resultaten
Er is onder andere een ‘Stappenplan Samen sterk beginnen’ opgesteld, gebaseerd op interviews met meer dan 40 betrokkenen. Het Veiligheidsraamwerk K&L hebben we al succesvol toegepast in twee uitvoeringsprojecten met als gevolg besparingen van enkele miljoenen euro’s. Om ervoor te zorgen dat anderen hiervan ook kunnen profiteren, worden masterclasses gegeven over het Veiligheidsraamwerk K&L. In twee jaar tijd is een netwerk van meer dan 1100 deelnemers opgebouwd en mag daarom een succes worden genoemd.

Succesfactoren

  • Het benutten van ieders unieke kracht en specifieke expertise (persoonlijke titel en enthousiasme)
  • Het verbinden van werelden op alle niveaus
  • Met lef en moed om innovaties aan te gaan
  • Er is voor iedereen iets te ‘winnen’
  • De tijd is rijp en velen staan te trappelen om mee te mogen doen

Risicofactoren

  • Te veel vraag naar inzet van POV K&L leidt tot kwaliteitsverlies. Daar moet een goede balans in worden gevonden.
  • Resultaten van de POV K&L worden na afloop van het project niet gebruikt of verder ontwikkeld. Er moeten worden gezorgd voor een goede overdracht en borging.

De vierde masterclass vindt plaats op 25 september.

Wil je er een keer bij? Laat het ons hier weten of mail naar Nisa.
 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!