Overslaan en naar de inhoud gaan

Impressie inspiratieworkshop bereikbaarheid

Op 23 maart j.l. organiseerden wij, samen met Rijkswaterstaat en Arcadis, een inspiratieworkshop over de uitdagingen én aanpak van bereikbaarheid in tijdelijke situaties.

Met een mooie groep geïnteresseerden startte de workshop bij de mooie maquette van het informatiecentrum van Zuidasdok/Zuidas. Het grootschalige karakter van de komende jaren kwam daarbij tot leven, zowel de verkeerkundige en civieltechnische uitdagingen als ook die voor de bezoekers, de forensen en niet te vergeten de bewoners.

Na de maquette gaven Niels van den Brink, verkeersmanagers Zuidasdok en Erik Verschoor, Senior consultant Mobiliteit & Value Proposion Manager ITS bij Arcadis Nederland een presentatie waar met veel aandacht naar geluisterd werd. 

Niels van den Brink nam de groep mee in de uitdagingen rondom de komende jaren in het gebied Zuidas waar het overdag druk is met zakenverkeer en de aan- en afvoer van Schiphol. Tijdens de A10 afsluiting voor het maken van de fundering van een nieuwe passage voor station Zuid is een team 60-70% van de tijd bezig geweest met de voorbereiding van deze hinderaanpak. Zij lieten zien wat er nodig was om dit voor elkaar te krijgen, zoals asfalt verwijderen en inzet van metaal/ijzerwerk voor het station. Hulpdiensten werkten tijdens die periode in speciale hulpposten, waardoor zij snel ter plaatse konden zijn wanneer nodig. Dit gebied is uiteindelijk meer dan alleen een zakendistrict, ook wooncentra, leven, spelen en recreëren is hier belangrijk.

Erik Verschoor presenteerde over de topsport die hoort bij de afgelopen Vuelta, de Spaanse wielerronde in en rondom Utrecht, Den Bosch en Breda. Doordat dit evenement continue verplaatst, vraagt dat hinderaanpak over provinciegrenzen heen. Er wordt opgebouwd, maar ook meteen weer afgebouwd om door te kunnen. Bij dit event is heel veel geïnvesteerd in het maken van afspraken. Hoe neem je op tijd de juiste stappen en hoe neem je de omgeving, stakeholders en de provincie, daarin mee. Utrecht pakte dit op als kans, waardoor zij als stad voordeel hadden door het publiek te leiden door de binnenstad

Er blijken zowel overeenkomsten als verschillen te zijn tussen de Hinderaanpak en de mobiliteitsaanpak bij evenementen. Denk daarbij aan (langdurige) samenwerking met diverse stakeholders, wegbeheerders en (digitale) verkeersmanagement-oplossingen, als ook blijkt dat een goede voorbereiding zichzelf later ‘uitbetaald’ in complimenten.

Het veiligheidsaspect en goede afspraken in de voorbereiding zijn heel belangrijk. Zoals inzet van bijvoorbeeld social media en navigatiesystemen die vermelden waar je wel en niet naar toe kunt gaan en vooraankondigingen zodat het publiek van tevoren weet wat er gaat gebeuren via verschillende communicatiekanalen en gele borden langs de weg. 

Afsluitend hebben we enkele tips & tricks met elkaar gedeeld over elementen die (nog) beter kunnen, zoals bijvoorbeeld het (nog) beter in kaart brengen/houden van de diverse doelgroepen en die op een eenduidige manier via (digitale) oplossingen te voorzien van ‘Just-In-Time-informatie’. Goed verwachtingsmanagement was een groot leerpunt. 

Inspiratiworkshop
Niels van den Brink

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!