Overslaan en naar de inhoud gaan

Stikstofspecialisten gezocht

Ben jij een stikstofspecialist of wil je dit worden? Lees dan snel verder.

Zoals iedereen in onze sector heeft meegekregen, heeft de Raad van State geconcludeerd dat de algemene bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dit heeft effecten voor Rijkswaterstaat op uitvoering van de diverse VenR- en BenO-opgaven die noodzakelijk zijn om Nederland bereikbaar en veilig te houden en om de objecten in stand te kunnen houden. Per project wordt (opnieuw) bekeken welke maatregelen genomen moeten worden.

ManEngenius is als raamcontractant (2 keer) van Rijkswaterstaat benaderd om te ondersteunen bij de vele vraagstukken die op hen afkomen. Hiermee verwacht Rijkswaterstaat komende periode een forse inzet van (externe) deskundigen. Zodra de aard en omvang van de werkzaamheden per bouwproject bekend is, kunnen de werkzaamheden worden uitgevraagd.

Kortom: Heb jij de gevraagde kennis van deze materie en wil je via ManEngenius Rijkswaterstaat supporten? Of wil jij die kennis opdoen? Meld je dan bij Marco Boots (06-53879122, mboots@manengenius.nl) of Melle Ketting (06-10749200, mketting@manengenius.nl).

Beeld stikstof

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!