Overslaan en naar de inhoud gaan

ManEngenius weer ISO gecertificeerd

Takao

 

ManEngenius heeft haar periodieke audit voor de ISO 9001:2015 certificering met vlag en wimpel gehaald!

Hier zijn wij als organisatie erg trots op. De basis van de ISO 9001:2015 is de contextanalyse en deze bestaat uit:

  • Een stakeholderanalyse, waarbij de belanghebbenden van de organisatie in kaart worden gebracht. Daaronder vallen klanten, leveranciers en medewerkers.
  • Een risicoanalyse, waarbij de risico’s per werkproces in kaart worden gebracht.

Deze norm vormt een geheel waarin wij als organisatie zelf de invulling bepalen. Door deze benadering worden onze processen kwalitatief beter, omdat de invulling ontstaat vanuit het herkennen en erkennen van de toegevoegde waarde ten opzichte van doen wat wordt voorgeschreven.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uit de uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek bleek dat onze opdrachtgevers ons zouden aanbevelen als opdrachtnemer. De opdrachtgevers gaven verschillende pluspunten aan. Het pluspunt wat hierbij het vaakst naar voren kwam is de kwaliteit van onze experts. Onder andere omschreven als: “kennis van zaken”, “deskundigheid”, “inhoudelijk sterke medewerkers”, “inhoudelijke kennis”, “ik werk met een

specialist”, “een ‘écht’ ingenieursbureau met kennis van de materie”. Ook wordt onze flexibiliteit en servicegerichtheid veel benoemd en komen termen als klantgericht, flexibel, service, snelle dienstverlening en meedenkend terug in de resultaten. Zo gaven ze onze dienstverlening een 8,06. ManEngenius ziet dat als een mooi cijfer en er is altijd ruimte voor verbetering.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ook de resultaten uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek waren zeer positief te noemen. Het overgrote deel van onze medewerkers voelt zich verbonden met de organisatie en zien zichzelf op de middellange termijn nog bij ManEngenius werken. Het overgrote deel van de medewerkers geeft aan over vijf jaar nog steeds actief te willen zijn bij ManEngenius, een kleiner deel weet dat nog niet en slechts één persoon heeft nee geantwoord. Op de vraag of ManEngenius aan te raden is als werkgever hebben alle medewerkers positief gereageerd. Er is niemand, van de medewerkers, die ons niét zou aanbevelen in zijn netwerk!. Wat het meest gewaardeerd wordt is de vrijheid en flexibiliteit bij ManEngenius en altijd de mogelijkheid hebben om een open gesprek te voeren. Ook vaak zijn genoemd de korte lijntjes, het feit dat (de wens van) de medewerker centraal staat en de goede werk/privé balans. Deze positieve geluiden worden onderstreept met een gemiddeld cijfer van een 8,5.

De rapportages van het Klanttevredenheidsonderzoek en Medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn hieronder te lezen.

Wij zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten! Op naar de volgende audit in 2023.

 

Mocht je verder nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met Lesley Commelter (lcommelter@manengenius.nl)

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!