Overslaan en naar de inhoud gaan

Energietransitie

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.

Ontwikkelingen binnen de energietransitie

Nieuwbouwhuizen zijn niet meer op het gas aangesloten, in ons landschap zien wij windmolens en weilanden vol met zonnepanelen. Bij Tesla denkt iedereen aan een auto en (bijna) niemand aan de ontwikkelaar van de wisselstroomgenerator en dit is pas het begin. Onze maatschappij gaat qua energievoorziening en gebruik fundamenteel veranderen. Om deze veranderingen door te voeren zal Nederland overspoelt worden door een duurzame golf van projecten. Projecten waar wij als ManEngenius een rol in kunnen en willen spelen.

Om over te kunnen stappen op nieuwe vormen van energie zijn nieuwe technologie en nieuwe toepassingen nodig. Succes is echter alleen verzekerd als wij ook massaal op iets nieuws willen overgaan. Kosten en gemak spelen hierin een belangrijke rol maar ook de wil om te veranderen. Het draagvlak onder de stakeholders is essentieel om van duurzaamheidsprojecten een succes te maken.

De ambitie om een klimaatneutrale stad te realiseren in 2030 vraagt om stevige interventies op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Er wordt een strategische warmtevisie voor de stad ontwikkeld evenals wijkenergieplannen en er worden concrete projecten uitgevoerd.

Ivo VermeulenProgrammasecretaris Energietransitie

ManEngenius is betrokken geweest bij diverse duurzame projecten als ook bij het 'Programma Energietransitie' van de gemeente Den Haag. Daarnaast hebben een aantal collega's de opleiding 'Duurzame Energieprojecten' gevolgd. In de nabije toekomst willen wij het aantal duurzame projecten gaan uitbreiden.

Op dit moment maken wij onder andere onderdeel uit van de volgende projecten:

Gemeente Katwijk

Voor de wijk Hoornes wordt een concept voor energietransitie voorbereid. Onderzocht wordt of wij daar een gebied van 500 woningen kunnen voorzien van thermische energie die gewonnen wordt uit oppervlaktewater van het Katwijks kanaal ten zuiden van de woonwijk en uit afvalwater dat door deze wijk getransporteerd wordt naar de A.W.Z.I. van Katwijk.

Voor Project Locatie Valkenburg (PLV) waar 5000 nieuwe woningen komen, doet Katwijk een haalbaarheidsonderzoek om energie te winnen uit het transportnet van drinkwaterbedrijf Dunea. Nabij deze nieuwbouwlocatie pompt het drinkwaterbedrijf het water op uit de duinen. De koeling aan de bron wordt hierbij vervangen door warmtewinning op locatie.

"Wij behartigen voor deze ontwikkelingen het belang van het Rioleringsbeheer ten aanzien van de overige stakeholders en denken ​actief mee over de techniek die wordt ingezet om de warmte in een woonwijk ​op te slaan en te distribueren" aldus Rex Jonathans voor ManEngenius.

 

Zonnepark Waternet

Een ander zeer interessant project waar wij bij betrokken zijn geweest, is het Waternet zonnepark met 14.000 zonnepanelen in Nieuwegein. Het zonnepark kent een vermogen van 3,8 megawattpiek. ManEngenius heeft de elektrotechnische engineering en- uitvoering binnen een team bestaande uit projectleiders, van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, engineers en toezichthouders van de verschillende vakgebieden, begeleidt. 

 

Waternet Nieuwegein Waternet Nieuwegein
Waternet Nieuwegein Waternet Nieuwegein

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!