Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectbeheersing

Met onze kennis van projectbeheersing, dragen onze mensen bij aan het inventariseren, managen, voorkomen en beheersen van risico’s bij projecten van private- en publieke opdrachtgevers. Dankzij actuele en sturende informatie voorzien van heldere rapportages, zorgen onze professionals voor een concrete focus.

Als verantwoordelijke voor de projectorganisatie en het verzorgen van het inhoudelijke en organisatorische deel van het project, concentreer ik me voornamelijk op het benutten van de juiste informatiestromen. Met heldere rapportages en adviezen zorg ik ervoor dat het management team, de directie en het bestuur tijdig en goed geïnformeerd zijn. Zo kunnen zij op basis van correcte informatie de juiste beslissingen nemen.

Ivo VermeulenProjectbeheerser

Essentieel voor de voortgang van het project is dat je de vele betrokken disciplines betrekt én committeert. Maar ook dat je de zaken altijd duidelijk leesbaar op papier zet. Daarnaast schuif ik regelmatig aan bij overleggen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (OGON), of van stuurgroepen en het managementteam. Dat is inhoudelijk interessant, maar vooral ook leerzaam om te zien hoe je collega’s, directie en bestuurders denken en handelen.

Als Adviseur Projectbeheersing moet je kunnen omgaan met veel verschillende soorten mensen. Je werkt met mensen op ambtelijk en bestuurlijk niveau, en omdat je het aanspreekpunt bent voor het projectteam sta je ook vaak met je laarzen op de bouwplaats. 

Naast de interne communicatie, is er tegenwoordig steeds meer aandacht is voor communicatie richting externe stakeholders. Zij worden bijvoorbeeld meegenomen in de ideeën omtrent omgevingsmanagement, maar ook risicomanagement wordt een steeds belangrijker onderdeel van Projectbeheersing. 

De aanleg van een bedrijvenpark, de bouw van een tunnel of realisatie van een nieuwe snelweg; We signaleren tijdig de functionele, financiële, logistieke en/of juridische risico’s van het project. Met een strakke projectbeheersing creëren we overzicht door inzicht, zodat dat alles in goede banen geleid wordt.
 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!