Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is het doelgericht ingrijpen in de (tijdelijke) verkeerssituatie met dynamische en statische instrumenten met als doel de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid te verbeteren.

ManEngenius zorgt bij grootschalige infrastructuurprojecten (aanleg en onderhoud) met adviseurs en verkeersmanagers ervoor dat een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer gewaarborgd wordt. Zowel in de voorbereidingsfase, tijdens en na de werkzaamheden.

Bij landelijke, regionale of lokale opdrachtgevers zorgen we voor gedragen oplossingen ten behoeve van projecten en omgeving. Op het snijvlak met techniek, omgevingsmanagement en communicatie coördineren we de planningen, faseringen, verkeersplannen en scenario’s tijdens grootschalige weekendafsluitingen. Daarmee creëren we ruimte voor de werkzaamheden wat overigens niet altijd een makkelijke klus is, maar wel de uitdaging brengt.

De complexiteit van de projecten, het waarborgen van de veilige en vlotte doorstroming en de interactie met omgeving (o.a. bedrijven, evenementen, hulpdiensten en infrabeheerders) maken het werk uitdagend. Bij de afstemming met stakeholders komen er bestuurlijke tot operationele zaken aan bod.

Niels van den BrinkVerkeersmanager

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!